preskoči na sadržaj

Osnovna škola Poreč

Temeljem odredbi Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne Novine“ broj 57/12, 120/12 i 16/17), a u cilju korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja „Rad, staž i prijevoz – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku HZZ), i Plana prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Osnovnoj školi Poreč za 2017. godinu (KLASA: 112/01/17-01/01, URBROJ: 2167-23-01-17-1 od 20. ožujka 2017.) Osnovna škola Poreč objavljuje: 


                                           J A V N I  P O Z I V (M/Ž)


za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u OSNOVNOJ ŠKOLI POREČ, Karla Huguesa 7 Poreč


U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ , primaju se polaznici/polaznice stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom i to:

 

 1. ADMINISTRATIVNI/NA  REFERENTICA

Uvjeti: srednja škola ekonomske struke

Broj izvršitelja: 1

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12.,  86/12, 126/12, 94/13,  154/14 i 07/17


Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu u kojoj navode naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju dostaviti:

-    životopis (vlastoručno potpisan)

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja ( presliku diplome/svjedodžbe o stručnoj spremi)
 •  potvrdu HZMO o ostvarenom i evidentiranom zaposlenju i stažu
 • dokaz o prijavi u evidenciji nezaposlenih osoba uvjerenje
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Uvjete za prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju nezaposlene osobe mlađe od trideset godina, bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale, osobe koje se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlene osobe, vode duže od trideset dana i koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se

·    na temelju pisanog ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa

·    prema programu stručnog osposobljavanja za rad

·    pod vodstvom mentora


Prijava sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavlja se u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno do 17.11.2017.g. na adresu Osnovna škola Poreč, Karla Huguesa 7, 52440 Poreč s naznakom „Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - administrativni referent“

O rezultatima javnog poziva svi kandidati/kinje biti će obaviješteni pisanim putem.

           

KLASA: 112-07/17-04/07
URBROJ: 2167-23-01-17-1

Poreč, 9. studenog 2017.

Ravnateljica:

Nadija Kos, dipl. uč.
 

 

OBAVIJEST

 

Školski odbor Osnovne škole Poreč na sjednici održanoj dana 31.10.2017. g. donio sljedeće odluke:

 1. Na radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno temeljem Natječaja objavljenog dana 6. listopada 2017. prima se Irena Arvaj.
 2. Na radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku na određeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno do kraja nastavne 2017./2018. godine temeljem  Natječaja objavljenog dana 6. listopada 2017. prima se Sandra Legović.
 3. Na radno mjesto učitelja/ice Tehničke kulture  na neodređeno nepuno radno vrijeme 13 sati tjedno, odnosno 2,6 sata dnevno temeljem  Natječaja objavljenog dana 6. listopada 2017. prima  se Vanja Vekić.
 4. Na radno mjesto učitelja/ice Informatike na neodređeno nepuno radno vrijeme 16 sati tjedno,  odnosno 3,2 sata dnevno  temeljem Natječaja objavljenog dana 13. listopada 2017. prima se Tihana Matika.
 5. Na radno mjesto učitelja/ice Hrvatskog jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme 11 sati tjedno,  odnosno 2,2 sata dnevno temeljem Natječaja objavljenog dana 13. listopada 2017. prima se Blaženka Jurišević.

 

Predsjednica Školskog odbora:

 

Martina Vladišković-Bernobić

 

 

Na  temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10., 90/11.,  5/12., 16/12., i 86/12., 126/12., 94/13., 152/14 i 7/17.) ravnateljica  Osnovne škole Poreč  raspisuje

 

 NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNIH  RADNIH MJESTA

 

1. UČITELJ/ICA  MATEMATIKE u Osnovnoj školi Poreč na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno do povratka na rad djelatnika koji obavlja funkciju ravnatelja u drugoj školi

    ……..………………………………………………………………………….1 izvršitelj

 

Na natječaju mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Radni odnos se zasniva sklapanjem ugovora o radu.

Probni rad : 2 mjeseca

 

Uvjeti  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

           

 1. životopis
 2. preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi
 3. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca
 4. preslik domovnice
 5. preslik rodnog lista

 

Prijave s  dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA POREČ

Karla Huguesa 7

52440 POREČ

Uz naznaku „za natječaj – učitelj/ica matematike u Osnovnoj školi Poreč “

Rok  za prijavu kandidata je  od  24. listopada 2017.  do  2. studenog  2017. godine.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole..

 

Ravnateljica:

Nadija Kos, dipl. uč.

 

 

Na  temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10., 90/11.,  5/12., 16/12., i 86/12., 126/12., 94/13., 152/14 i 7/17.) ravnateljica  Osnovne škole Poreč  raspisuje

 

 NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNIH  RADNIH MJESTA

 

1. UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA na neodređeno nepuno radno vrijeme, 11 sati tjedno,  odnosno 2,2 sata dnevno

    ……..………………………………………………………………………….1 izvršitelj

Na natječaju mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Radni odnos se zasniva sklapanjem ugovora o radu.

Probni rad : 2 mjeseca

 

Uvjeti  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:           

 1. životopis
 2. preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi
 3. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca
 4. preslik domovnice
 5. preslik rodnog lista

 

Prijave s  dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA POREČ

Karla Huguesa 7

52440 POREČ

Uz naznaku „za natječaj – učitelj/ica hrvatskog jezika“

Rok  za prijavu kandidata je  od  13. listopada 2017.  do  21. listopada  2017. godine.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole.

 

Ravnateljica:

Nadija Kos, dipl. uč.

 

 

Na  temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10., 90/11.,  5/12., 16/12., i 86/12., 126/12., 94/13., 152/14 i 7/17.) ravnateljica  Osnovne škole Poreč  raspisuje

 

 NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNIH  RADNIH MJESTA

 

1. UČITELJ/ICA INFORMATIKE na neodređeno nepuno radno vrijeme, 16 tjedno,  odnosno 3,2 sata dnevno

    ……..………………………………………………………………………….1 izvršitelj

 

Na natječaju mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Radni odnos se zasniva sklapanjem ugovora o radu.

Probni rad : 2 mjeseca

Uvjeti  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:           

 1. životopis
 2. preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi
 3. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca
 4. preslik domovnice
 5. preslik rodnog lista

 

Prijave s  dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA POREČ

Karla Huguesa 7

52440 POREČ

Uz naznaku „za natječaj – učitelj/ica informatike“

Rok  za prijavu kandidata je  od  13. listopada 2017.  do  21. listopada  2017. godine.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole.

 

 

Ravnateljica:

Nadija Kos, dipl. uč.

 

 

Na  temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10., 90/11.,  5/12., 16/12., i 86/12., 126/12., 94/13., 152/14 i 7/17.) ravnateljica  Osnovne škole Poreč  raspisuje

 

 NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNIH  RADNIH MJESTA

 

 

1. UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno do kraja nastavne 2017./2018. godine

    ……..………………………………………………………………………….1 izvršitelj

 

Na natječaju mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Radni odnos se zasniva sklapanjem ugovora o radu.

Probni rad : 2 mjeseca

 

Uvjeti  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

           

 1. životopis
 2. preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi
 3. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca
 4. preslik domovnice
 5. preslik rodnog lista

 

 

Prijave s  dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA POREČ

Karla Huguesa 7

52440 POREČ

Uz naznaku „za natječaj – učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku do kraja nastavne 2017./2018. godine “

Rok  za prijavu kandidata je  od  6. listopada 2017.  do  13. listopada  2017. godine.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole.

 

 

Ravnateljica:

Nadija Kos, dipl. uč.

 

 

 

 

Na  temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10., 90/11.,  5/12., 16/12., i 86/12., 126/12., 94/13., 152/14 i 7/17.) ravnateljica  Osnovne škole Poreč  raspisuje

 

 NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNIH  RADNIH MJESTA

 

 

1. UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

    ……..………………………………………………………………………….1 izvršitelj

 

Na natječaju mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Radni odnos se zasniva sklapanjem ugovora o radu.

Probni rad : 2 mjeseca

 

Uvjeti  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

           

 1. životopis
 2. preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi
 3. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca
 4. preslik domovnice
 5. preslik rodnog lista

 

 

Prijave s  dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA POREČ

Karla Huguesa 7

52440 POREČ

Uz naznaku „za natječaj – učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku do kraja nastavne 2017./2018. godine “

Rok  za prijavu kandidata je  od  6. listopada 2017.  do  13. listopada  2017. godine.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole.

 

 

Ravnateljica:

Nadija Kos, dipl. uč.

 

 

 

 

Na  temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10., 90/11.,  5/12., 16/12., i 86/12., 126/12., 94/13., 152/14 i 7/17.) ravnateljica  Osnovne škole Poreč  raspisuje

 

 NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNIH  RADNIH MJESTA

 

 

1. UČITELJ/ICA TEHNIČKE KULTURE na neodređeno nepuno radno vrijeme, 13 sati tjedno, odnosno 2,6 sata dnevno

    ……..………………………………………………………………………….1 izvršitelj

 

Na natječaju mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Radni odnos se zasniva sklapanjem ugovora o radu.

Probni rad : 2 mjeseca

 

Uvjeti  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

           

 1. životopis
 2. preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi
 3. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca
 4. preslik domovnice
 5. preslik rodnog lista

 

 

Prijave s  dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA POREČ

Karla Huguesa 7

52440 POREČ

Uz naznaku „za natječaj – učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku na neodređeno vrijeme“

Rok  za prijavu kandidata je  od  6. listopada 2017.  do  13. listopada  2017. godine.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole.

 

 

Ravnateljica:

Nadija Kos, dipl. uč.

 

 

 

Na  temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10., 90/11.,  5/12., 16/12., i 86/12., 126/12., 94/13., 152/14 i 7/17.) ravnateljica  Osnovne škole Poreč  raspisuje

 

 NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNOG  RADNOG MJESTA

 

1. SPREMAČ/ICA u Osnovnoj školi Poreč na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno do povratka djelatnice na rad

    ……..………………………………………………………………………….1 izvršitelj

 

Na natječaju mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Radni odnos se zasniva sklapanjem ugovora o radu.

 

Uvjeti  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:           

 1. životopis
 2. preslik svjedodžbe o završenoj školi
 3. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca
 4. preslik domovnice
 5. preslik rodnog lista

 

Prijave s  dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA POREČ

Karla Huguesa 7

52440 POREČ

Uz naznaku „za natječaj –spremačica u Osnovnoj školi Poreč“

Rok  za prijavu kandidata je  od  3. listopada 2017.  do  10. listopada  2017. godine.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni pisanim putem.

 

Ravnateljica:

Nadija Kos, dipl. uč.

 

 

 

KLASA: 112-03/17-01/41

URBROJ: 2167-23-01-17-1

DATUM: 2.10.2017.

 

U sklopu projekta „INkluzivne škole 5+“  koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

 

OSNOVNA ŠKOLA POREČ kao partner u projektu raspisuje

 

 

JAVNI POZIV


za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju

 

Radno mjesto:  POMOĆNIK/CA U NASTAVI,

                        STRUČNO KOMUNIKACIJSKI  POSREDNIK/CA

Broj traženih osoba: 1

Mjesto rada: 

                       

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2017/18

Traži se uključivanje:

Sati/tjedno

1.

Osnovna škola Poreč,

Karla Huguesa 7,

52440 Poreč,

mjesto rada Područni odjel Veli Maj

2.

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

24

 

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme do kraja nastavne godinu 2017/2018.

 

UVJETI:

 • Pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik mora biti osoba koja ima minimalno srednjoškolsko obrazovanje,
 • Protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak.
 • Dodatno uz prethodno navedene uvjete, stručni komunikacijski posrednik još mora imati završenu edukaciju te stečene kompetencije za taj posao, te je obvezan prilikom selekcije isto i dokazati poslodavcu.

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

 

Osnovna je zadaća stručno komunikacijskog posrednika pružati komunikacijsku potporu gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima u onom sustavu komunikacije koji preferira gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenik: hrvatski znakovni jezik, prilagođeni hrvatski znakovni jezik (taktilni, locirani, vođeni) ili ostale sustave komunikacije koji se temelje na hrvatskom jeziku (simultana znakovno-govorna komunikacija, ručne abecede, titlovanje ili daktilografija, očitavanje govora s lica i usana, pisanje na dlanu i korištenje tehničkih pomagala). Poslovi stručnog komunikacijskog posrednika su: pružati komunikacijsku potporu u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, pripremati se za nastavu i neposredni rad s učenikom u svrhu objašnjavanja određenih pojmova učeniku prema uputama učitelja/nastavnika, pomagati učeniku pri upotrebi radnih materijala i korištenju udžbenika, dodatno pojasniti pojmove učeniku, poticati učenika na pisanje i izražavanje u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, a u skladu s učenikovim mogućnostima i sklonostima, poticati učenika na suradnju s ostalim učenicima, pružati pomoć u kretanju za gluhoslijepe učenike i osigurati prenošenje vizualnih/auditivnih informacija (opisivanje okoline u nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima), ispisivati na računalu tekst izlaganja predavača tijekom nastave, surađivati s učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima te obavljati ostale poslove sukladno potrebama učenika.

 

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od listopada 2017. godine do lipnja 2018. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

 

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

 

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati
 • potvrdu ili certifikat o završenoj edukaciju te stečene kompetencije za posao stručno komunikacijskog posrednika

 

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada.

Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada.

 

Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju.

 

Edukaciju će organizirati Grad Pazin u okviru provedbe projekta „INkluzivne škole 5+“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 10. listopada 2017. dostavljaju se na adresu Škole s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju“.

 

 

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Ravnateljica:

Nadija Kos, dipl. uč.

 

 

Na  temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10., 90/11.,  5/12., 16/12., i 86/12., 126/12., 94/13., 152/14 i 7/17.) ravnateljica  Osnovne škole Poreč  raspisuje

 

 NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNIH  RADNIH MJESTA

 

 

1. POMOĆNIK U NASTAVI/STRUČNO KOMUNIKACIJSKI POSREDNIK ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU u Osnovnoj školi Poreč na određeno nepuno radno vrijeme, 4,8 sati dnevno, odnosno 24 sati tjedno do kraja nastavne 2017/2018. godine

    ……..………………………………………………………………………….1 izvršitelj

 

Na natječaju mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Radni odnos se zasniva sklapanjem ugovora o radu.

 

Uvjeti  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

           

 1. životopis
 2. preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi
 3. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca
 4. preslik domovnice
 5. preslik rodnog lista

 

 

Prijave s  dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA POREČ

Karla Huguesa 7

52440 POREČ

Uz naznaku „za natječaj – Pomoćnik u nastavi u Osnovnoj školi Poreč “

Rok  za prijavu kandidata je  od  2. listopada  2017.  do  10. listopada 2017. godine.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni pisanim putem.

 

 

Ravnateljica:

Nadija Kos, dipl. uč.

 

 

 

 

Temeljem odredbi Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne Novine“ broj 57/12, 120/12 i 16/17), a u cilju korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja „Rad, staž i prijevoz – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku HZZ), i Plana prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Osnovnoj školi Poreč za 2017. godinu (KLASA: 112/01/17-01/01, URBROJ: 2167-23-01-17-1 od 20. ožujka 2017.) Osnovna škola Poreč objavljuje: 


                                                  J A V N I  P O Z I V (M/Ž)za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u OSNOVNOJ ŠKOLI POREČ, Karla Huguesa 7 Poreč


U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ , primaju se polaznici/polaznice stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom i to:

 

 1. STRUČNI SURADNIK/CA ZA RAČUNOVODSTVO
  Uvjeti: završen preddiplomski i diplomskim sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomskim stručni studij u polju ekonomije.

Broj izvršitelja: 2

 1. ADMINISTRATIVNI/NA  REFERENT/ICA

Uvjeti: srednja škola ekonomske struke

Broj izvršitelja: 1

 1. TAJNIK/TAJNICA ŠKOLE

    Uvjeti: završen sveučilišni  diplomski studij pravne struke, specijalistički diplomski studij javne          uprave ili preddiplomski stručni studij javne uprave

     Broj izvršitelja: 1

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12.,  86/12, 126/12, 94/13,  154/14 i 07/17


Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu u kojoj navode naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju dostaviti:

-    životopis (vlastoručno potpisan)

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja ( presliku diplome/svjedodžbe o stručnoj spremi)
 •  potvrdu HZMO o ostvarenom i evidentiranom zaposlenju i stažu
 • dokaz o prijavi u evidenciji nezaposlenih osoba uvjerenje
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Uvjete za prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju nezaposlene osobe mlađe od trideset godina, bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale, osobe koje se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlene osobe, vode duže od trideset dana i koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se

·    na temelju pisanog ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa

·    prema programu stručnog osposobljavanja za rad

   ·    pod vodstvom mentora


Prijava sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavlja se u roku od 10 dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno do 30.9.2017.g. na adresu Osnovna škola Poreč, Karla Huguesa 7, 52440 Poreč s naznakom „Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa-radno mjesto na koje se prijava odnosi“

O rezultatima javnog poziva svi kandidati/kinje biti će obaviješteni pisanim putem.

            

 

KLASA: 112-07/17-04/06
URBROJ: 2167-23-01-17-1

Poreč, 19. rujna 2017.

 

Ravnateljica:

Nadija Kos, dipl. uč.
 

 

 

 

Na  temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10., 90/11.,  5/12., 16/12., i 86/12.,  94/1.,152/14. i 7/17) ravnateljica  Osnovne škole Poreč Nadija Kos, dip. uč.  raspisuje

 

 NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNOG  RADNOG MJESTA

 

1. UČITELJA/ICE MATEMATIKE I INFORMATIKE NA ODREĐENO PUNO  RADNO VRIJEME, ODNOSNO 40 SATI UKUPNOG TJEDNOG RADNOG VREMENA, DO POVRATKA NA RAD DJELATNICE…………………………………………………………. 1 izvršitelj

Na natječaju mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Radni odnos se zasniva sklapanjem ugovora o radu.

Probni rad: 2 mjeseca

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

1. životopis

2. preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi

3. uvjerenje o nekažnjanju, ne starije od 3 mjeseca

4. preslik domovnice

5. preslik rodnog lista

 

Prijave s  dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu:

 

OSNOVNA ŠKOLA POREČ

Karla Huguesa 7

52440 POREČ

 

Uz naznaku „ Za natječaj- učitelj/ica matematike i informatike“

Rok  za prijavu kandidata je  od 18.9.2017.  do  25.9.2017. godine.

 

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni pisanim putem.

 

 

                                                                                         Ravnateljica:

                                                                                        Nadija Kos, dipl. uč.

 

 

Na  temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10., 90/11.,  5/12., 16/12., i 86/12., 126/12., 94/13., 152/14 i 7/17.) ravnateljica  Osnovne škole Poreč  raspisuje

 NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNIH  RADNIH MJESTA

 

1. UČITELJ/ICA  EDUKATOR REHABILITATOR DEFEKTOLOG u Posebnom odjelu Osnovne Škole Poreč na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno do povratka djelatnice na rad koja obavlja funkciju ravnatelja u drugoj školi……………….1 izvršitelj

Na natječaju mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Radni odnos se zasniva sklapanjem ugovora o radu.

Probni rad : 2 mjeseca

Uvjeti  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:          

 1. životopis
 2. preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi
 3. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca
 4. preslik domovnice
 5. preslik rodnog lista

Prijave s  dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA POREČ

Karla Huguesa 7

52440 POREČ

Uz naznaku „za natječaj – učitelj/ica edukator rehabilitator defektolog u Posebnom odjelu“

Rok  za prijavu kandidata je  od  15. rujna 2017.  do  22. rujna  2017. godine.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni pisanim putem.

Ravnateljica:

Nadija Kos, dipl. uč.

 

 

Na  temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10., 90/11.,  5/12., 16/12., i 86/12., 126/12., 94/13., 152/14 i 7/17.) ravnateljica  Osnovne škole Poreč  raspisuje

 

 

 NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNIH  RADNIH MJESTA

 

1. UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE u Područnom odjelu Žbandaj na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno do povratka djelatnice na rad………………………………………………………….1 izvršitelj

 

Na natječaju mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Radni odnos se zasniva sklapanjem ugovora o radu.

Probni rad : 2 mjeseca

Uvjeti  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:     

 1. životopis
 2. preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi
 3. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca
 4. preslik domovnice
 5. preslik rodnog lista

Prijave s  dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA POREČ

Karla Huguesa 7

52440 POREČ

Uz naznaku „za natječaj – učitelj/ica razredne nastave u područnom odjelu Žbandaj “

Rok  za prijavu kandidata je  od  6. rujna 2017.  do  14. rujna  2017. godine.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni pisanim putem.

 

Ravnateljica:

Nadija Kos, dipl. uč.

 

 

 

Na  temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10., 90/11.,  5/12., 16/12., i 86/12., 126/12., 94/13., 152/14 i 7/17.) ravnateljica  Osnovne škole Poreč  raspisuje

 NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNIH  RADNIH MJESTA

1. UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE ZA RAD U ODJELU PRODUŽENOG BORAVKA na određeno puno radno vrijeme do kraja nastavne 2017/2018 godine……………………………………………………….2 izvršitelja

2. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE ZA RAD U ODJELU PRODUŽENOG BORAVKA u Područnom odjelu Nova Vas  na određeno puno radno vrijeme do kraja nastavne 2017/2018 godine………………………...1 izvršitelj

3. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE ZA RAD U ODJELU PRODUŽENOG BORAVKA u Područnom odjelu Žbandaj  na određeno puno radno vrijeme do kraja nastavne 2017/2018 godine………………………...1 izvršitelj

4. KUHAR/ICA - na određeno puno radno vrijeme do kraja nastavne 2017./2018. godine………………………..1 izvršitelj

Na natječaju mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Radni odnos se zasniva sklapanjem ugovora o radu.

Probni rad : 2 mjeseca

Uvjeti za radna mjesta pod brojevima 1.,2.,3. su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uvjeti za radno mjesto pod brojem 4. : Srednja ugostiteljska škola - KV KUHAR

Uz prijavu za radna mjesta pod brojevima 1.,2. i 3. kandidati su dužni priložiti:         

 1. životopis
 2. preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi
 3. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca
 4. preslik domovnice
 5. preslik rodnog lista

      Uz prijavu za radno mjesto pod brojem 4. kandidati su dužni priložiti:

          1. životopis

          2. preslik svjedodžbe o završenoj školi

          3. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca

          4. preslik domovnice

          5. preslik rodnog lista

 

Prijave s  dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA POREČ

Karla Huguesa 7

52440 POREČ

Rok  za prijavu kandidata je  od  24. kolovoza 2017.  do  31. kolovoza 2017. godine.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni pisanim putem.

 

 

 

Na  temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10., 90/11.,  5/12., 16/12., i 86/12.,  94/1.,152/14. i 7/17) ravnateljica  Osnovne škole Poreč Nadija Kos, dip. uč.  raspisuje

 NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNOG  RADNOG MJESTA

1. UČITELJA/ICE MATEMATIKE I INFORMATIKE NA ODREĐENO PUNO  RADNO VRIJEME, ODNOSNO 40 SATI UKUPNOG TJEDNOG RADNOG VREMENA, DO POVRATKA NA RAD DJELATNICE…. 1 izvršitelj

Na natječaju mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Radni odnos se zasniva sklapanjem ugovora o radu.

Probni rad: 2 mjeseca

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

1. životopis

2. preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi

3. uvjerenje o nekažnjanju, ne starije od 3 mjeseca

4. preslik domovnice

5. preslik rodnog lista

Prijave s  dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA POREČ

Karla Huguesa 7

52440 POREČ

Rok  za prijavu kandidata je  od 23.8.2017.  do  31.8.2017. godine.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni pisanim putem.

                                                                                  Ravnateljica:

                                                                                        Nadija Kos, dipl. uč.

 

 

 

KLASA: 112-03/17-01/26

URBROJ: 2167-23-01-17-1

DATUM: 18.08.2017.

U sklopu projekta „INkluzivne škole 5+“  koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

OSNOVNA ŠKOLA POREČ kao partner u projektu raspisuje

JAVNI POZIV

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju

Radno mjesto:  POMOĆNIK/CA U NASTAVI,

                                                                                                                STRUČNO KOMUNIKACIJSKI  POSREDNIK/CA

Broj traženih osoba: 6

Mjesto rada: 

                       

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2017/18

Traži se uključivanje:

Sati/tjedno

1.

Osnovna škola Poreč,

Karla Huguesa 7, 52440 Poreč

4.

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

24

2.

Osnovna škola Poreč,

Karla Huguesa 7, 52440 Poreč

6.

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

29

3.

Osnovna škola Poreč,

Karla Huguesa 7, 52440 Poreč

2.

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

24

4.

Osnovna škola Poreč,

Karla Huguesa 7, 52440 Poreč

3.

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

24

5.

Osnovna škola Poreč,

Karla Huguesa 7, 52440 Poreč

1.

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

24

6.

Osnovna škola Poreč,

Karla Huguesa 7, 52440 Poreč

2.

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

24

 

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2017/2018.

UVJETI:

 • Pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik mora biti osoba koja ima minimalno srednjoškolsko obrazovanje,
 • Protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak.
 • Dodatno uz prethodno navedene uvjete, stručni komunikacijski posrednik još mora imati završenu edukaciju te stečene kompetencije za taj posao, te je obvezan prilikom selekcije isto i dokazati poslodavcu.

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

Osnovna je zadaća stručno komunikacijskog posrednika pružati komunikacijsku potporu gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima u onom sustavu komunikacije koji preferira gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenik: hrvatski znakovni jezik, prilagođeni hrvatski znakovni jezik (taktilni, locirani, vođeni) ili ostale sustave komunikacije koji se temelje na hrvatskom jeziku (simultana znakovno-govorna komunikacija, ručne abecede, titlovanje ili daktilografija, očitavanje govora s lica i usana, pisanje na dlanu i korištenje tehničkih pomagala). Poslovi stručnog komunikacijskog posrednika su: pružati komunikacijsku potporu u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, pripremati se za nastavu i neposredni rad s učenikom u svrhu objašnjavanja određenih pojmova učeniku prema uputama učitelja/nastavnika, pomagati učeniku pri upotrebi radnih materijala i korištenju udžbenika, dodatno pojasniti pojmove učeniku, poticati učenika na pisanje i izražavanje u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, a u skladu s učenikovim mogućnostima i sklonostima, poticati učenika na suradnju s ostalim učenicima, pružati pomoć u kretanju za gluhoslijepe učenike i osigurati prenošenje vizualnih/auditivnih informacija (opisivanje okoline u nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima), ispisivati na računalu tekst izlaganja predavača tijekom nastave, surađivati s učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima te obavljati ostale poslove sukladno potrebama učenika.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od rujna 2017. godine do lipnja 2018. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati
 • potvrdu ili certifikat o završenoj edukaciju te stečene kompetencije za posao stručno komunikacijskog posrednika

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada.

Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada.

Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju.

Edukaciju će organizirati Grad Pazin u okviru provedbe projekta „INkluzivne škole 5+“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 28.08.2017. do 9.00 sati i dostavljaju se na adresu Škole u koju se kandidat prijavljuje s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju“.

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

                                                                                                                      Ravnateljica:     Nadija Kos, dipl. uč.

 

OŠ Poreč raspisuje J A V N I  P O Z I V (M/Ž) za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u OSNOVNOJ ŠKOLI POREČ, Karla Huguesa 7 Poreč
U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ , primaju se polaznici/polaznice stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom i to:

 1. STRUČNI SURADNIK/CA ZA RAČUNOVODSTVO

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomskim sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomskim stručni studij u polju ekonomije.

Broj izvršitelja: 2

 1. ADMINISTRATIVNI REFERENT

Uvjeti: srednja škola ekonomske struke

Broj izvršitelja: 1

Detaljne informacije nalaze se u prilogu (Javni poziv za stručno osposobljavanje_svibanj_2017.pdf)

OŠ Poreč raspisuje natječaj za radno mjesto:

UČITELJA/UČITELJICU INFORMATIKE NA NEODREĐENO NEPUNO RADNO VRIJEME, 3,2 SATA DNEVNO, ODNOSNO 16 SATI  UKUPNOG TJEDNOG RADNOG VREMENA

Detaljne informacije nalaze se u prilogu (Natječaj učitelj-učiteljica informatike_travanj2017.pdf)

 

UČITELJA/UČITELJICU PRIRODE I BIOLOGIJE NA NEODREĐENO NEPUNO RADNO VRIJEME, 5,4 SATA DNEVNO, ODNOSNO 27 SATI  UKUPNOG TJEDNOG RADNOG VREMENA

Detaljne informacije nalaze se u prilogu (Natječaj učitelj-učiteljica prirode i biologije_travanj 2017.pdf)

 

UČITELJA/UČITELJICU TEHNIČKE KULTURE NA NEODREĐENO NEPUNO RADNO VRIJEME, 2,6 SATA DNEVNO, ODNOSNO 13 SATI  UKUPNOG TJEDNOG RADNOG VREMENA

Detaljne informacije nalaze se u prilogu (Natječaj učitelj-učiteljica tehničke kulture_travanj2017.pdf)

 

OŠ Poreč raspisuje natječaj za radno mjesto:

- KUHARA/KUHARICE NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME, DO POVRATKA DJELATNICE S BOLOVANJA

Detaljne informacije nalaze se u prilogu (Natječaj kuhar-kuharica_travanj2017.pdf)

OŠ Poreč raspisuje natječaj za radno mjesto:

- SPREMAČA/SPREMAČICE  NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME, DO POVRATKA DJELATNICE S BOLOVANJA

Detaljne informacije nalaze se u prilogu (Natječaj spremač-spremačica_travanj2017.pdf)

OŠ Poreč raspisuje natječaj za radno mjesto:

- UČITELJA/ICE ENGLESKOG JEZIKA NA NEODREĐENO NEPUNO RADNO VRIJEME, 8,5 SATI TJEDNO, ODNOSNO 1,7 SATI DNEVNO

Detaljne informacije nalaze se u prilogu (Natječaj učitelj-učiteljica engleskog jezika_travanj2017.pdf)

OŠ Poreč raspisuje natječaj za radno mjesto:

- UČITELJA/ICE POVIJESTI NA ODREĐENO NEPUNO RADNO VRIJEME, 12,5 SATI TJEDNO, ODNOSNO 2,5 SATI DNEVO DO PRESTANKA MIROVANJA RADNOG ODNOSA DJELATNIKA KOJI OBAVLJA FUNKCIJU RAVNATELJA U DRUGOJ OSNOVNOJ ŠKOLI

Detaljne informacije nalaze se u prilogu (Natječaj učitelj-učiteljica povijesti_travanj2017.pdf)

 

OŠ Poreč raspisuje natječaj za radno mjesto:

- UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU NA NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

Detaljne informacije nalaze se u prilogu (Natječaj_razredna-nastava_travanj_2017)

 

OŠ Poreč raspisuje natječaj za radno mjesto:

- TAJNIK/TAJNICA  NA ODREĐENO PUNO  RADNO VRIJEME

Detaljne informacije nalaze se u prilogu (Natječaj- tajnik_siječanj_2017.pdf)

 

OŠ Poreč raspisuje natječaj za radno mjesto:

- UČITELJA/ICE  MATEMATIKE I INFORMATIKE  NA ODREĐENO PUNO  RADNO VRIJEME

Detaljne informacije nalaze se u prilogu (Natječaj- učitelj matematike i informatike_siječanj.pdf)

 

OŠ Poreč raspisuje natječaj za radno mjesto:

 - UČITELJA/ICE  BIOLOGIJE  NA  NEODREĐENO PUNO  RADNO VRIJEME 

Detaljne informacije nalaze se u prilogu (Natjecaj - ucitelj biologije.pdf)

 

OŠ Poreč raspisuje natječaj za radno mjesto:

-  UČITELJA/UČITELJICE RAZREDNE NASTAVE NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME do povratka radnice sa bolovanja

Detaljne informacije nalaze se u prilogu (Natječaj_prosinac_2016_razredna_nastava)

 

OŠ Poreč raspisuje natječaj za radno mjesto:


- učitelja / učiteljice razredne nastave na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja

Detaljne informacije nalaze se u prilogu (Natječaj_studeni_2016_razredna_nastava)

 

OŠ Poreč raspisuje natječaj za radno mjesto:

- učitelja/učiteljice fizike na neodređeno puno radno vrijeme

- učitelja/učiteljice glazbene kulture na neodređeno nepuno radno vrijeme - 36 sati tjedno  

- učitelja/učiteljice likovne kulture na neodređeno nepuno radno vrijeme - 11 sati tjedno

- učitelja/učiteljice albanskog jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme - 8 sati tjedno

Detaljne informacije nalaze se u prilogu (Natječaji_listopad_2016).

 

OŠ Poreč raspisuje natječaj za radno mjesto:

- učitelj/ učiteljica razredne nastave za rad u odjelu produženog boravka na određeno puno radno vrijeme

- učitelj/ učiteljica razredne nastave za rad u odjelu produženog boravka u Područnom odjelu Nova vas na određeno puno radno vrijeme

- spremačice u Područnom odjelu Žbandaj na određeno nepuno radno vrijeme

- kuhar/kuharica  na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)

-  kuhar/kuharica  na određeno puno radno vrijeme

Detaljne informacije nalaze se u prilogu.

 

OŠ Poreč raspisuje natječaj za radno mjesto:

-  učitelj/ učiteljica razredne nastave na određeno puno radno vrijeme

Detaljne informacije nalaze se u prilogu.

 

OŠ Poreč raspisuje natječaj za radno mjesto:

-  spremačice na neodređeno puno radno vrijeme

Detaljne informacije nalaze se u prilogu.

 

OŠ Poreč raspisuje natječaj za radno mjesto:

-  pomoćnik/ pomoćnica u nastavi / stručno komunikacijski posrednik

Detaljne informacije nalaze se u prilogu.

 

 

OŠ Poreč raspisuje natječaj za radno mjesto:

-  pomoćnik/ pomoćnica u nastavi / stručno komunikacijski posrednik

Detaljne informacije nalaze se u prilogu.

 

 

OŠ Poreč raspisuje natječaj za radno mjesto:

pomoćnik/ pomoćnica u nastavi / stručno komunikacijski posrednik na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni dopust)

Detaljne informacije nalaze se u prilogu.

 

 

OŠ Poreč raspisuje natječaj za radno mjesto:

- učitelj/ica prirode i biologije na određeno puno radno vrijeme

- učitelj/ica matematike i informatike na određeno puno radno vrijeme do povratka učiteljice s porodiljnog dopusta

- učitelj/ica engleskog jezika - 8 sati neposredno odgojno-obrazovnog rada do povratka učiteljice s porodiljnog dopusta

- kuhar/ica na određeno puno radno vrijeme do kraja nastavne 2015./2016. godine

- učitelj/ica razredne nastave na određeno puno radno vrijeme do povratka učiteljice s porodiljnog dopusta

- učitelj/ica razredne nastave za rad u odjelu produženog boravka na određeno puno radno vrijeme do kraja nastavne 2015./2016. godine

Detaljne informacije nalaze se u prilogu.

 

 

OŠ Poreč raspisuje natječaj za radno mjesto:

- administrativni/a referent/ica na neodređeno puno radno vrijeme

Detaljne informacije nalaze se u prilogu.

 

OŠ Poreč raspisuje natječaj za radno mjesto:

- administrativni/a referent/ica na neodređeno puno radno vrijeme

Detaljne informacije nalaze se u prilogu.

 

OŠ Poreč raspisuje natječaj za radno mjesto:

    - učitelj/učiteljica matematike i informatike na određeno puno radno vrijeme

    - učitelj/učiteljica biologije i prirode na neodređeno puno radno vrijeme

    - učitelj/učiteljica razredne nastave za rad u odjelu produženog boravka na određeno puno radno vrijeme

Detaljne informacije nalaze se u prilogu.

 

 

OŠ Poreč raspisuje natječaj za radno mjesto:

    - kuhar/kuharica na određeno puno radno vrijeme

Detaljne informacije nalaze se u prilogu.

 

OŠ Poreč raspisuje natječaj za radno mjesto:

    - voditelj/voditeljica računovodstva na određeno puno radno vrijeme (do povratka radnice sa porodiljnog dopusta)

Detaljne informacije nalaze se u prilogu.

 

OŠ Poreč raspisuje natječaj za radno mjesto:

    - učitelj/učiteljica engleskog jezika na određeno puno radno vrijeme

Detaljne informacije nalaze se u prilogu.

 

OŠ Poreč raspisuje natječaj za radno mjesto:

    - učitelj/učiteljica matematike i informatike na određeno puno radno vrijeme

Detaljne informacije nalaze se u prilogu.

 

OŠ Poreč raspisuje natječaj za radno mjesto:

    - učitelj/učiteljica razredne nastave za rad u odjelu produženog boravka na određeno puno radno vrijeme

  Detaljne informacije nalaze se u prilogu.

 

OŠ Poreč raspisuje natječaj za radno mjesto:

    - učitelj/učiteljica matematike i informatike na određeno puno radno vrijeme

    - učitelj/učiteljica - edukator rehabilitator za rad u posebnom odjelu na određeno puno radno vrijeme

Detaljne informacije nalaze se u prilogu.

 

 

 

 

Priloženi dokumenti:
Natjecaj Produzeni boravak i kuharica2017.pdf
Natjecaj- ucitelj-uciteljica informatike.doc
Javni poziv.pdf
INkluzivne skle 5+Osnovna skola Porec.docx
Natjecaj Tajnik OS Porec.pdf
Javni poziv za strucno osposobljavanje svibanj 2017.pdf
Natjecaj ucitelj-uciteljica informatike travanj2017.pdf
Natjecaj ucitelj-uciteljica prirode i biologije travanj 2017.pdf
Natjecaj ucitelj-uciteljica tehnicke kulture travanj2017.pdf
Natjecaj kuhar-kuharica travanj2017.pdf
Natjecaj spremac-spremacica travanj2017.pdf
Natjecaj ucitelj-uciteljica engleskog jezika travanj2017.pdf
Natjecaj ucitelj-uciteljica povijesti travanj2017.pdf
Natjecaj razredna nastava travanj 2017.pdf
Natjecaj- tajnik sijecanj 2017.pdf
Natjecaj- ucitelj matematike i informatike sijecanj.pdf
Natjecaj- ucitelj biologije.pdf
Natjecaj-spremacica.pdf
Natjecaj studeni 2016 razredna nastava.pdf
Natjecaji listopad 2016.pdf
Natjecaj razredna nastava.pdf
Javni poziv pomocnik u nastavi travanj.pdf
Javni poziv Pomocnik ozujak.pdf
Natjecaj Pomocnik Pomocnica u nastavi.pdf
natjecaji.pdf
NATJECAJ ZA ADMINISTRATIVNOG REFERENTA.pdf
Natjecaj admin referent.pdf
Natjecaj MATbiologija , rn.doc
kuhar natjecaj 2015.doc
RACUNOVODSTVO NATJ.doc
Natjecaj engleski jezik 16.10.2014..doc
Natjecaj MAT.doc
NATJECAJ PRODUZENI 2014..doc
Natjecaj Zbandaj.pdf
natjecaji ucitelj-ica razredne nastave odre eno.doc
Natjecaj ucitelj edukator rehabilitator u Posebnom odjelu.pdf
natjecaji ucitelj-ica edukacijski rehabilitator defektolog.doc
Javni poziv OS Porec.pdf
Javni poziv za strucno osposobljavanje.docx
Natjecaj hrvatski jezik.pdf
Natjecaj uciteljica informatike.pdf
natjecaji ucitelj-ica matematike odre eno.doc
Natjecaj priroda i biologija.pdf
Natjecaj priroda.pdf
Obavijest po natjecaju priroda i biologija.pdf
natjecaj kuharica.doc
OBAVIJEST po natjecaju.docx
Natjecaj edukator rehabilitator.pdf
Natjecaj matematika.pdf
Natjecaj produzeni boravak.pdf
Natjecaj ucitelj razredne nastave u produzenom boravku.pdf
Natjecaj ucitelj-ica matematike i informatike.pdf
Obavijest po natjecajima.pdf
Obavijest po natjecajima1.pdf
Obavijest po natjecaju.pdf


 

JELOVNICI
Sportska dvorana Žbandaj
Priloženi dokumenti:
Pravilnik.pdf
Poziv.pdf

Raspored sati
Raspored zvona
Priloženi dokumenti:
raspored zvona.pdf

CMS za škole logo
Osnovna škola Poreč / K. Huguesa 7 , HR-52440 Poreč / os-porec.skole.hr / ured@os-porec.skole.hr
preskoči na navigaciju