2017-03-23 11:59:05

„RASPLESANI RAZREDI“ Kada učionica postane plesni podij…

„Kroz ples učimo više od plesa, učimo se suradnji, uvažavanju, prijateljstvu…“ riječi su učenice 7. razreda polaznice projekta „Rasplesanio razredi“.

Već tradicionalno u našoj Školi učenici 7. razreda za vrijeme sata razrednika pohađaju 12 sati poduke u plesnim vještinama.

Prvi javni nastup imaju za svoje roditelje. Tako su i ove godine, 17. i 24. veljače, u jednom dijelu nastavnog sata učionice postale plesni podij za zajednički ples roditelja i djece. U veselom raspoloženju i maksimalnu podršku škola je bila mjesto kvalitete u kojem su svi sudionici odgojno obrazovnog procesa mogli zadovoljiti svoje potrebe. 

Ostvarivanje Školskog preventivnog programa: Osnaživanje djece kroz ples

Školski projekt Osnaživanje djece kroz ples „Rasplesani razredi“ provodi se već osmu školsku godinu.  Nastao je na temelju utvrđenih potreba za podučavanjem i osposobljavanjem učenika u konkretnim životnim vještinama u cilju prevencije rizičnih ponašanja, jačanja individualnih i vršnjačkih zaštitnih faktora te stvaranja podržavajućeg školskog okruženja.

Projekt je autorski rad stručnih službi Osnovne škole Poreč, Fonda Zdravi grad Poreč i Povjerenstva „Zajedno protiv ovisnosti“ Grada Poreča.

Budući da je ples kao aktivnost bliska mladima, a kao usvojena životna vještina vrijedna za cjelokupan fizički i psihički rast i razvoj pojedinca, podučavanje mladih u ovom području dodatno ih osnažuje u izborima društveno prihvatljivih oblika ponašanja.

Projekt traje 15 nastavnih sati. Provodi se s generacijom učenika 7. razreda za vrijeme sata razrednika u školskom okruženju.

Pedagoški voditelji  Projekta  su razrednici i pedagoginje škole. Na početku Projekta održava se uvodna  radionica za učenike: Zdravi životni izbori i stvaranje pozitivnog razrednog ozračja.

Potom slijedi  12 sati  plesnih radionica koje se ostvaruju u suradnji s plesnim instruktorima Udruge Plesni centar „Studio“ iz Pule.

Tijekom radionica učenici, uz usvajanje plesnih koraka i struktura standardnih i latino američkih plesova, usvajaju i plesnu filozofiju koja se zasniva na temeljnim ljudskim vrijednostima te je usmjerena na razvoj socijalnih kompetencija učenika - suradnju, samopouzdanje, prijateljstvo i samodisciplinu.

Završna radionica ostvaruje se kao Otvoreni sat za roditelje na kojem učenici prvi put javno prezentiraju usvojene plesne vještine te prema potrebi podučavaju i svoje roditelje u djelu radionice planiranom za zajednički ples roditelja i djece.

Evaluacija i sustručnjačka supervizija Projekta je kontinuirana. Projekt je 2011./12. godine bio uključen i u PREFFI istraživanje usmjereno na osiguravanje kvalitete preventivnih programa  kojeg je provodila Istarska županija u suradnji s Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom iz Zagreba.

Evaluacija ishoda Projekta pokazuje da preko 80% učenika procjenjuje visok i prosječan stupanj utjecaja Projekta na osobnu razinu - razvoj suradljivosti, samodiscipline i samopouzdanja.

Također  85% učenika procjenjuje visok i prosječan stupanj utjecaja Projekta na pozitivno razredno i školsko ozračje – prijateljstvo, suradnju, uvažavanje i međusobno pomaganje.

Završni sat „Rasplesanih razreda“ posvećen je i radionici za roditelje čija aktivna uključenost ima  važnu ulogu u osnaživanju i podršci djece u pozitivnim životnim izborima. Roditelji koji su do sada procjenjivali Projekt u 100% iznosu podržavaju njegovo provođenje.

Školski projekt Osnaživanje djece kroz ples „Rasplesani razredi“  predstavljen je u javnim glasilima, na stručnim skupovima kao i sudjelovanjem i javnim nastupom učenika na priredbi za građanstvo i učenike povodom obilježavanja Dana Zdravih gradova.

Možemo s ponosom reći da smo jedinstvena osnovna škola u Republici Hrvatskoj jer svi naši učenici, osim akademskih postignuća, po završetku škole, nauče i plesati. Naime jedan od osnovnih ciljeva ovog Projekta je uključenost svih učenika te je njegova realizacija planirana Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom Škole.

Projektom je do sada bilo obuhvaćeno preko 1100 učenika.

Njegova kvaliteta prepoznaje se u kontinuitetu njegovog trajanja kao i činjenici da su ga preuzele osnovne i srednje škole iz okruženja.

Projekt se ostvaruje uz financijsku podršku Povjerenstva „Zajedno protiv ovisnosti“ Grada Poreča, Fonda Zdravi grad Poreč i Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije.

S.T. Balaž, pedaogoginja,  S. Uzelac, pedagoginja, G.V. Jugovac, psihologinja

Fotografije 

 


Osnovna škola Poreč